czwartek, 23 lipca 2015

Sobótka 2015


Tradycyjnie u progu wakacji, Stowarzyszenie Przyjaciół Strachówki, zorganizowało w Strachówce Sobótkę. Przypominając tradycję ludową znaną w Polsce jako Noc Świętojańska, Wianki, albo Kupalnocka Stowarzyszenie zaprosiło nas do wspólnej zabawy podtrzymującej słowiański zwyczaj wicia i rzucania wianków na wodę.  
Sobótkę' 2015 podtrzymującą ludowy obyczaj obchodów nocy świętojańskiej objęła honorowym patronatem Bożena Żelazowska – Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zabawę sfinansowali radni RG Strachówka P. Ewa Mikulska, P. Barbara Kozłowska, P. Sylwester Ołdak, P. Elżbieta Bąkowska, członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówki, rodzice dzieci zespołu Na Ludową Nutę, oraz P. Ewa Matejak właścicielka Sklepu Wielobranżowego ze Strachówki.
Na wspólnotowej zabawie gościł Ks. Proboszcz Mieczysław Jerzak,  Wójt Gminy Strachówka Piotr Orzechowski, przewodnicząca RG Anna Ołdak, radni: Ewa Mikulska, Elżbieta Bąkowska, Barbara Kozłowska, Krzysztof Gawor i  Sylwester Ołdak, sołtysi, zespoły KGW, w tym i nasz ze Strachówki, mieszkańcy gminy i okolic. Wydarzenie nabrało ludowego charakteru również dzięki obecności zespołów Kół Gospodyń Wiejskich z Jadwisina, Równego, Sulejowa i Strachówki.
Artystyczna część spotkania zaczęła się od inscenizacji zainspirowanej powieścią I. Kraszewskiego ‘Stara baśń”. Dzieci z Zespołu Na Ludową Nutę snuły opowieść o tradycji świętojańskiej nocy, potrzebie podtrzymywania obyczajów naszych ojców, dbania o ludowe tradycje z wpisaną od wieków pobożnością. Zaapelowały Nie znoście tych zwyczajów! Co nas z wieków doszło i wiekiem się ustało, trzeba, by w wiek poszło. Wszyscy obecni doceniają, ku radości organizatorów, wartość korzeni z których wyrasta nasze młode pokolenie. Stowarzyszenie czując się współodpowiedzialnym za kształcenie w dzieciach dumy i przywiązania do miejsca zamieszkania, kontynuuje działania budujące tożsamość bliskiej ojczyzny. Podkreśla tym samym znaczenie jedności, życzliwości i solidarności w pełnieniu społecznych ról, oraz wartości przyjaźni. 
O tradycji Nocy Sobótkowej opowiedziała Klaudia, uczennica klasy VI: Dawniej letniemu zrównaniu dnia z nocą ludzie  przypisywali  wyjątkowe właściwości magiczne. Przeprowadzane w jej trakcie zwyczaje i obrzędy słowiańskie miały zapewnić świętującym zdrowie i urodzaj.  Święty Jan Chrzciciel uważany był za patrona wody. Istniało powszechnie przekonanie, że dopiero po św. Janie można kąpać się w rzekach bez szkody dla zdrowia. Magia zaczyna być modna i zastępować wiarę w życiu człowieka. Strzeżmy się jednak takiego postrzegania świata, a dawne obrzędy traktujmy jako powód do zabawy i refleksji nad znaczeniem ludowości w naszym życiu. Po polach, łąkach i lasach kobiety  zrywały zioła, a wśród nich dziurawiec - ziele o szczególnej mocy leczniczej. Wiejskie gospodynie stroiły chaty liśćmi łopianu i bylicy, aby chronić domowników przed chorobami.. Głównym obrzędem w wigilię św. Jana było palenie wieczorem ognisk. Gdy ognisko przygasało odważniejsi młodzieńcy skakali przez nie. Uważano, że im wyżej się skoczy, tym lepsze będzie zdrowie i tym większe będzie sprzyjać szczęście. Najciekawszym elementem sobótek było wyplatanie wianków przez dziewczęta i puszczanie ich na wodę lub rzucanie na drzewa. Zejście się dwóch wieńców na wodzie zapowiadało zamążpójście, podobnie jak wyłowienie wianka przez chłopca. Również wówczas, gdy wieniec rzucony przez dziewczynę stojącą tyłem zawisł na gałęzi, miała ona niedługo wyjść za mąż.(…)
Wszystkie opisane barwnie przez Klaudię obrzędy nocy świętojańskiej miały swoje miejsce na naszej Sobótce  (oprócz skakania przez ognisko z względów bezpieczeństwa zastąpiono je pochodniami) Organizatorzy zadbali, by wszystkie towarzyszące atrakcje łączyła idea nocy świętojańskiej. Odbyły się więc warsztaty wicia wianków, konkurs na najpiękniejszy wianek, na rysunek pt. Na Sobótce w Strachówce. Magiczny kwiat paproci, konkurs wykonania piosenki ludowej Ludowa piosenka znana i lubiana.
Oczekiwanym i cenionym przez publiczność stałym punktem Sobótkowego programu w Strachówce od lat jest występ zespołów KGW. Jak, co roku, wystąpił nasz zespół i zespoły Koła Gospodyń Wiejskich z Jadwisina, Równego i Sulejowa. My śpiewaliśmy:
 - A w wigilię świętego Jana
- Piękna nocy życz pogody
- Płyńże płyn wianeczku.
       
Najbardziej lubianym punktem programu od zawsze jest wieczorny pochód nad rzekę. W tym roku poprowadziły go dziewczyny z płonącymi pochodniami, a nasze Koło Gospodyń Wijskich towarzyszyło mu śpiewem ludowych piosenek.  Tym razem ze względu na suszę pochód udał się nie nad Pniewniczankę, ale nad Osownicę. Ulicą Jana Pawła II w symbolicznym gronie, aby tradycji stało się zadość, przeszliśmy jdynie z dziećmi,  a pozostali uczestnicy dołączyli nad rzeką.  Wśród traw i innych łąkowych roślin przyjemnie było przejść nad brzeg rzeki.  Osownica płynąca wartkim mimo suszy strumieniem porwała rzucone wianki, choć trzeba było im pomóc wśród kamieni i zarośli.
Powrót od rzeki zakończył się zabawą taneczną, którą poprowadził Duet Gama.

fot. Eliza Ołdak
tekst: opr. Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Strachówkiponiedziałek, 20 lipca 2015

Vademcum 2015

3 maja b.r. wzięliśmy udział w XI Vademecum - w korowodzie weselnym rodziców Cypriana Norwida".
zdjęcia: facebook Stowarzyszenia Rzeczpospolita Norwidowska

III Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek w Strachówce. Nasz sukces.

6 stycznia 2015 roku braliśmy udział w III Mazowieckim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek; po raz z Orszakiem Trzech Króli. Przegląd honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Starosta Wołomiński, oraz Centralny Związek Kółek, Rolników i Organizacji Rolniczych. Uczestników Przeglądu pobłogosławił Ks. Arcybiskup Henryk Hoser, Biskup warszawsko-praski  pisząc: „Cieszę się, że w szeregach Stowarzyszenia, nie brak osób o wielkim sercu, wrażliwych umysłach, szerokich horyzontach i gotowych do pracy rękach. Życzę, aby Mazowiecki Przegląd Kolęd i Pastorałek; wzbogacony przejściem Orszaku Trzech Króli był wydarzeniem, które zapisze się w życzliwej pamięci wszystkich uczestników. List od Marszałka Adama Struzika zawierał słowa  m.in: . „Ufam, że ten magiczny czas na długo pozostanie w naszych sercach. Niechaj słowa pieśni bożonarodzeniowych rozbrzmiewają radosnymi nutami. „Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli!”. Wszystkim uczestnikom Przeglądu składam serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, radości i pokoju, oraz aby w naszych sercach nigdy nie zabrakło wzajemnej życzliwości i ciepła”.
            Przegląd rozpoczął się w kościele parafialnym. Ks. Proboszcz Mieczysław Jerzak, we Mszy św. koncelebrowanej wspólnie z ks. Zbigniewem, modlił się w intencji uczestników Przeglądu i mieszkańców wsi.  Czytania na Dzień Objawienia Pańskiego czytała Prezes Stowarzyszenia, Modlitwę Powszechną członkinie naszego Koła i członkowie Stowarzyszenia.
Po Mszy Św. przeszliśmy w Orszaku Trzech Króli do świetlicy wiejskiej. Gwiazdor poprowadził Orszak ulicą C.K. Norwida, Podlaską, Nową, Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II.
Otwarcia Przeglądu dokonali członkowie Stowarzyszenia – Krystyna Ołdak, Marzena Kanclerz, Adam Powierża, Sylwester Ołdak.
W Strachówce, stolicy kulturalnej powiatu wołomińskiego tego dnia, jak to określiła Pani Minister, na uroczystości wspólnotowego kolędowania gościli: z-ca Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Wojewódzkiego Pani Bożena Żelazowska, Ksiądz Proboszcz Mieczysław Jerzak, starosta wołomiński Kazimierz Rakowski, Wójt Gminy Klembów Rafał Mathiak z Rodziną, Wójt Strachówki Piotr Orzechowski. radna powiatu wołomińskiego Magdalena Suchenek, radni Gminy Strachówka: Anna Ołdak, Krzysztof Gawor, Ewa Mikulska, Barbara Kozłowska i Sylwester Ołdak (obydwoje ostatni wymienieni radni w potrójnej roli tego dnia), prezes LGD „Równiny Wołomińskiej” Rafała Rozpara, Prezes Związku Kółek i Organizacji Rolniczych z Ostrołęki Barbara Gałązka, członek Zarządu OSP Strachówka  dh Jacek Ołdak, miejscowy organista Adam Zientara, przedstawicielki KGW z Jadwisina, dzieci z dziecięcego zespołu Na Ludową Nutę, mieszkańcy gminy i powiatu.
      Na Przeglądzie wystąpiło oprócz naszego zespołu jedenaście innych zespołów Kół Gospodyń Wiejskich, zespół śpiewaczy Klubu Seniora z Tłuszcza oraz Stowarzyszenia Miłośników Sulejowa. Prezentacje kolęd, pastorałek przygotowały zespoły z gmin:
Dąbrówka: Chruścielanki z Chruścieli, Chajęcianki z Chajęt i Dąbrowianki z Dąbrówki,
Jadowa: zespół ze Stowarzyszenia Miłośników Sulejowa
Klembowa: Roszczepianki z Roszczepu i Wolenianki z Woli Rasztowskiej,
Tłuszcza: Kalinki z Miąsego i Jesienne Róże z Tłuszcza,
Poświętnego: Laskowianki z Laskowizny i KGW z Woli Ręczajskiej,
Zabrodzia: Norwidzianki i  Sława z Zabrodzia,
 Strachówki: Równianki z Równego, KGW ze Strachówki oraz dziecięcy zespół Na Ludową Nutę.
           Część artystyczną III Mazowieckiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek poprowadziła Pani Wanda Suchenek, wieloletnia emerytowana dyrektor i nauczycielka miejscowych szkół.Najpierw wystąpiły dzieci z zespołu Na Ludową Nutę, z autorskim tekstem noworocznych życzeń przygotowany przez Krystynę Ołdak. Dzieci przedstawiły sceny z życia Świętej Rodziny oraz złożyły gościom noworoczne życzenia: m.in. „Niech Prezes Straży  wesół będzie, że nas wpuścił po kolędzie, niech Was Pan Bóg zdrowiem darzy, naszych dobrych gospodarzy”, Na szczęście, na zdrowie ! Na ten Nowy Rok! By Wójtom i  radnym  się zawsze darzyło, a nam z nimi dobrze było! Niech podatków nie podnoszą o to nawet dzieci proszą.” 
Oceny występów dokonywała Kapituła Przeglądu w składzie: Rafał Rozpara – Prezes LGD „Równiny Wołomińskiej”, Anna Ołdak- przewodnicząca RG Strachówka, członek chóru parafialnego oraz Adam Zientara- organista naszej parafii, członek chóru parafialnego w Wołominie.  Kapituła wyróżniła zespół „Sława” z Zabrodzia, zespół Stowarzyszenia Miłośników Sulejowa (za autorskie testy pastorałek) oraz nasz zespół. Na podium znalazł się zespół „Kalinki” z Miąsego. Prezes LGD  podjął w trakcie prac w Kapitule  decyzje o  ufundowaniu nagród  dla wyróżnionych zespołów.
W drugiej części, po wręczeniu przez Panią Minister Bożenę Żelazowską, radna powiatową i członków stowarzyszenia dyplomów uznania, książek oraz kalendarzy na 2015 rok z pamiątkowymi zdjęciami, ufundowanych przez Starostów poprzedniej i obecnej kadencji, wszyscy podziękowali i odśpiewali gromkie „Sto lat” ks. Proboszczowi z racji niedawnych imienin i Jubileuszu 50. rocznicy urodzin.
Na zakończenie Przeglądu Zarząd Stowarzyszenia złożył wszystkich uczestnikom Przeglądu ciepłe i serdeczne życzenia noworoczne, a członkowie Stowarzyszenia podziękowali zespołom wyśpiewując słowa życzeń radości w Nowym Roku.

                             

                            

                           

               

           

     
 zdjęcia: E. Ołdak
 tekst:   opr. K. Ołdak